Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje: www.bim-lne.si

Poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja strankam računovodskega servisa nudimo tudi finančno računovodsko in poslovno svetovanje.

Naša ekipa strokovnjakov s poglobljenim znanjem s področja računovodstva, prava in financ omogoča naslednje storitve:

  1. Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije.
  2. Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
  3. Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev).
  4. Ocenjevanje investicijskih projektov.
  5. Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
  6. Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
  7. Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
  8. Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
  9. Priprava kompenzacij, asignacij.
  10. Drugo finančno in poslovno svetovanje