Avtorj objav: Igor

Vezane knjige računov: Preventivni obiski razkrili nepravilnosti

V preteklih tednih so se izvajale predvsem preventivne aktivnosti, v katerih so bili kršitelji opozorjeni na nepravilnosti in seznanjeni s predpisanimi globami za prekrške ob nepravilni uporabi vezane knjige računov. Finančna uprava RS bo v prihodnje za omenjene kršitve izvajala tudi prekrškovne postopke in globe za kršitelje so zelo visoke, zato ponovno opozarjajo na nove […]

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) urejajo določbe členov 159. do 164. ZDR-1. Kolikšen je zakonsko določen minimalni letni dopust? Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.Minimalno število dni letnega […]

Zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Potem, ko je državni zbor podaljšal 50-odstotno obdavčitev najvišjih plač še za eno leto, so na finančnem ministrstvu določili zneske olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015. Ker se pri izračunu zneskov ne upošteva več rast cen življenjskih potrebščin, ostaja splošna olajšava nespremenjena.

Znani so zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015